Välkommen till SEES - Svenska föreningen för miljötålighetsteknik

Kalendarium

SEES värnar om personlig integritet

Utbildning

En tvådagars introduktionskurs i miljötålighetsteknik anordnades av SEES och RISE den 22-23 november 2017 hos Brasan Hus 3, Brinellgatan 4 i Borås.

Uppförandekod

Som medlem i SEES följs Uppförandekoden!

Om vår bransch

Miljötålighetsteknik – för bättre funktion och livstidsoptimering hos produkter. Ju tidigare i produktutvecklingskedjan du beaktar produktens miljötålighet, desto billigare blir det.

Europaorganisation

SEES är medlem i CEEES, den europeiska organisationen för miljötålighetsteknik. CEEES står för Confederation of European Environmental Engineering Societies.