Välkommen till SEES - Svenska föreningen för miljötålighetsteknik

Om vår bransch

Miljötålighetsteknik – för bättre funktion och livstidsoptimering hos produkter. Ju tidigare i produktutvecklingskedjan du beaktar produktens miljötålighet, desto billigare blir det.

 

Höstmöte och Labgruppsmöte 2016

Onsdag 19 oktober har SEES ett höstmöte och studiebesök hos Saab i Linköping

Utbildning

Kurs i miljötålighetsteknik anordnas den 22-23 november 2016 hos Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP) i Borås.

Europaorganisation

SEES är medlem i CEEES, den europeiska organisationen för miljötålighetsteknik. CEEES står för Confederation of European Environmental Engineering Societies.