Välkommen till SEES - Svenska föreningen för miljötålighetsteknik

Om vår bransch

Miljötålighetsteknik – för bättre funktion och livstidsoptimering hos produkter. Ju tidigare i produktutvecklingskedjan du beaktar produktens miljötålighet, desto billigare blir det.

Höstmöte 2017

Var med och påverka!

Kickstart Digitalisering

Nu är Kickstart tillgängligt för dig. Nya möjligheter inom digitalisering. Anmäl dig idag!

Uppförandekod

Som medlem i SEES följs Uppförandekoden!

GDPR, LOU, LUF och LUK – vad innebär de nya regelverken?

 

Utbildning

En tvådagars introduktionskurs i miljötålighetsteknik anordnas av SEES och RISE den 22-23 november 2017 hos Brasan Hus 3, Brinellgatan 4 i Borås.

Europaorganisation

SEES är medlem i CEEES, den europeiska organisationen för miljötålighetsteknik. CEEES står för Confederation of European Environmental Engineering Societies.