Välkommen till SEES - Svenska föreningen för miljötålighetsteknik

Om vår bransch

Miljötålighetsteknik – för bättre funktion och livstidsoptimering hos produkter. Ju tidigare i produktutvecklingskedjan du beaktar produktens miljötålighet, desto billigare blir det.

Kurs i miljötålighetsteknik

En kurs i miljötålighetsteknik anordnas tisdag 22 november – onsdag 23 november 2016 hos SP Sveriges Tekniska Forskningsinstotut, Brinellgatan 4 i Borås.

Under kursen behandlas: Metodik och standarder vid miljötålighetsarbete, mekaniska miljöer, klimatiska miljöer, elmiljö, brand, IP-provning och elsäkerhet. Se program

Anmälan är bindande och görs senast 4 november 2016

Utbildning

Kurs i miljötålighetsteknik anordnas den 22-23 november 2016 hos Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP) i Borås.

Europaorganisation

SEES är medlem i CEEES, den europeiska organisationen för miljötålighetsteknik. CEEES står för Confederation of European Environmental Engineering Societies.