Ny ordförande i BSTEE

BSTEE har fått en ny ordförande fr o m 2015, professor emeritus Johan Catrysse.